Finnemarka ›› Fiskevann
Søk i navn
Kun vann med...

Ikke visSortering
171 fiskevann [Vis i kart]
Abbortjern
Askfjelltjern
Auretjern
Ballatjern
Bergdamtjern
Bikkjetjern
Bjelketjern
Borgetjern
Branestjern
Breilitjern
Butjern (ved Svartåsen)
Butjern (ved Kolbrekkvannet)
Dam Sneisa
Damheggsjø
Dammyrdammen
Damtjern (på Lierskogen)
Damtjern (i Øverskogen)
Damtjern (ved Åmot)
Damtjern (ved Kardåsen)
Damtjern f Midttjern (ved Urdvannet)
Damvann (ved Garsjø)
De pene tjerna
Disenbroktjern
Dobletjern
Dælatjern
Eikdammen
Elgskottjern
Elgtjerna
Elgtjerna
Eriksrudtjern
Flagervann
Flåputten
Framre Laupeina
Furudammen
Gamledammen
Gampetjern (innenfor Lurtopp)
Gampetjern (ved Svartåsen)
Garsjø
Glitre
Goliaten
Grantjern
Grauten
Gravingen
Grunntjern (ved Ulevann)
Grunnvann (ved Garsjø)
Grunnvann (ved Glitre)
Grytevann
Gudbrandstjern
Guritjern
Hagatjern
Himmerikstjern
Horgensætertjern
Horntjern
Hvalsbroktjern
Hvalsdammen (ved Vikersund)
Hvalsdammen (ved Årkvisla)
Hvalsputten
Indre Laupeina
Jøssjø
Kalvetjern
Karusstjern
Kjellertjern
Klopptjern
Kolbjørnsrudtjern
Kolbrekkvannet
Korpetjern
Kroktjern (ved Glitre)
Kroktjern (innenfor Heggen)
Kroktjern (ved Sneisene)
Kruketjern
Kruttjern
Kutjern
Kårevannet
Lampetjern
Landfalltjern
Langheggesjø
Langtjern
Langvann (ved Vrangla)
Langvann (ved Heggevollen)
Langvannet (ved Sneisene)
Lautjern
Lelangen
Lierelva
Lille Dypingen
Lille Vrangla
Lommetjern
Lårvika
Marivannet
Maurtjern
Mellom Sneisa
Mellomdammen
Myrdammen
Nedre Damtjern
Nerdammen
Nordsneisa
Ormetjern (ved Vrangla)
Ormetjern (ved Flagret)
Ormtjern (ved Krukekollen)
Plommetjern
Pålstjern
Rævassbjørn
Sandtjern (ved Hvalsknatten)
Sandtjern (vest for Lauvkollen)
Sandtjern (nord for Breili)
Sandungen
Sandvika
Skardtjern
Skimten
Skjærsvannet
Skogsvann
Skorpen
Småtjerna
Snøkolltjernet
Solbergvannet
Steinarvann
Steindammen
Store Bumla
Store Dypingen
Store Elgstjern
Store Nykjua
Store utgravde tjern
Store Vindsjø
Storrtjern
Størrtjern
Sulustjern
Svarteputt
Svarttjern (ved Storsteinsfjell)
Svarttjern (ved Krukekollen)
Svarttjern (vest for Glitre)
Svarttjern (ved Heståsfjellet)
Svarttjern (innenfor Spiralen)
Svarttjern (ved Solbergfjellet)
Svarttjern (ved Lelangen)
Svartvannet (vest for Gjevlekollen)
Svartvannet (i Øverskogen)
Svarvestolputten
Søndre Sneisa
Tretjern
Tretjern
Tverråsvannet
Tyrifjorden inkl. Holsfjorden
Urdevann
Urdtjern
Urdvannet
Vakkertjern
Vellingen
Ventjern
Verpputten
Verptjern
Vesle Bergdamtjern
Vesle Bumla
Vesle Elgstjern
Vesle Nykjua
Vesle Vindsjø
Vesledammen
Veslevannet (ved Sylling)
Veslevannet (nedenfor Lurtopp)
Vrangen/Løken
Vrangla
Yttertjern
Øvre Damtjern
Øyetjern
Øytjern
Øyvannet
Årbogen
Åstjern
Åsvanna (ved Glitre)
Åsvanna (ved Glitre)
Åsvanna (ved Sneisene)
Åsvanna (ved Sneisene)
Åsvanna (ved Nykjua)
.
© Sylling Hardcode 2008-2014