Finnemarka ›› Fiskeslag ›› Abbor

Abbor

Abbor (Perca fluviatilis) finnes i en rekke forskjellige lokaliteter, fra store næringsrike innsjøer til små myrtjern, fra stille til rennende vann og fra lavlandet og opp til over 1000 m.o.h. Helst vil den ha mye vannplanter eller sunkne trær hvor den kan gjemme seg. Ung/små abbor går gjerne i stim på jakt etter mat, mens eldre/store abbor ofte lever ensomme eller i kompaniskap med 3-4 andre av samme størrelse på jakt etter mat. Abboren er mest aktiv om dagen. Aller helst holder den til langs land der det er mye mat for stimen.
Les mer her:
http://www.njff.no/portal/page/portal/njff/artikkel?element_id=70623&displaypage=TRUE
Fiskevann med abbor [Vis i kart]
Abbortjern
Bergdamtjern
Borgetjern
Branestjern
Butjern
Butjern
Damheggsjø
Dammyrdammen
Damtjern
Damtjern
Damtjern
Damvann
Dobletjern
Elgtjerna
Elgtjerna
Flåputten
Framre Laupeina
Garsjø
Glitre
Grauten
Grunntjern
Grunnvann
Grunnvann
Grytevann
Guritjern
Hagatjern
Horgensætertjern
Hvalsdammen
Indre Laupeina
Jøssjø
Kjellertjern
Klopptjern
Kolbjørnsrudtjern
Korpetjern
Kruketjern
Kruttjern
Kutjern
Kårevannet
Lampetjern
Langvann
Lautjern
Lelangen
Lille Dypingen
Lille Vrangla
Lommetjern
Marivannet
Maurtjern
Mellomdammen
Nerdammen
Ormetjern
Ormtjern
Plommetjern
Pålstjern
Sandungen
Sandvika
Skogsvann
Småtjerna
Solbergvannet
Steinarvann
Steindammen
Store Dypingen
Store Nykjua
Store Vindsjø
Storrtjern
Størrtjern
Svarttjern
Svarttjern
Svarttjern
Svarttjern
Svarttjern
Svartvannet
Urdevann
Verpputten
Verptjern
Vesle Bergdamtjern
Vesle Bumla
Vesle Nykjua
Vesle Vindsjø
Vesledammen
Veslevannet
Vrangen/Løken
Vrangla
Yttertjern
Øytjern
Øyvannet
Årbogen
Åstjern
Åsvanna
Åsvanna
Åsvanna
.
© Sylling Hardcode 2008-2014