Finnemarka ›› Fiskeslag ›› Ørret

Ørret

Ørreten (Salmo trutta) lever i innsjøer, elver, bekker og i saltvann langs kysten. Trives ikke når vanntemperaturen overstiger om lag 20 grader Celsius. Når temperaturen i vannet blir så høy, blir oksygennivået i vannet lavere enn ørreten setter pris på.
Les mer her:
http://www.njff.no/portal/page/portal/njff/artikkel?element_id=70776&displaypage=TRUE
Fiskevann med ørret [Vis i kart]
Abbortjern
Ballatjern
Bergdamtjern
Bikkjetjern
Bjelketjern
Borgetjern
Branestjern
Butjern
Dam Sneisa
Damheggsjø
Dammyrdammen
Damtjern
Damtjern
Damtjern
Damvann
De pene tjerna
Dobletjern
Dælatjern
Elgskottjern
Elgtjerna
Elgtjerna
Eriksrudtjern
Flagervann
Flåputten
Framre Laupeina
Furudammen
Gamledammen
Gampetjern
Gampetjern
Garsjø
Glitre
Goliaten
Gravingen
Grunntjern
Grunnvann
Grunnvann
Gudbrandstjern
Guritjern
Hagatjern
Himmerikstjern
Horgensætertjern
Horntjern
Hvalsbroktjern
Hvalsdammen
Hvalsdammen
Hvalsputten
Indre Laupeina
Jøssjø
Karusstjern
Kjellertjern
Klopptjern
Kolbjørnsrudtjern
Korpetjern
Kroktjern
Kruketjern
Kruttjern
Kutjern
Lampetjern
Landfalltjern
Langvann
Langvann
Lautjern
Lelangen
Lille Dypingen
Lille Vrangla
Lommetjern
Lårvika
Marivannet
Maurtjern
Mellom Sneisa
Mellomdammen
Myrdammen
Nedre Damtjern
Nerdammen
Nordsneisa
Ormetjern
Ormetjern
Ormtjern
Pålstjern
Sandtjern
Sandtjern
Sandtjern
Sandungen
Sandvika
Skardtjern
Skjærsvannet
Skogsvann
Småtjerna
Solbergvannet
Steinarvann
Steindammen
Store Bumla
Store Dypingen
Store Elgstjern
Store Nykjua
Store utgravde tjern
Store Vindsjø
Storrtjern
Størrtjern
Svarteputt
Svarttjern
Svarttjern
Svarttjern
Svarttjern
Svarttjern
Svartvannet
Svarvestolputten
Søndre Sneisa
Tretjern
Tretjern
Tverråsvannet
Urdevann
Urdtjern
Vakkertjern
Ventjern
Verpputten
Verptjern
Vesle Bergdamtjern
Vesle Bumla
Vesle Elgstjern
Vesle Nykjua
Vesle Vindsjø
Veslevannet
Veslevannet
Vrangen/Løken
Vrangla
Yttertjern
Øvre Damtjern
Øytjern
Øyvannet
Årbogen
Åstjern
Åsvanna
Åsvanna
Åsvanna
.
© Sylling Hardcode 2008-2014