Finnemarka ›› Fiskekort ›› Felles fiskekort for Finnemarka

Felles fiskekort for Finnemarka

Felles fiskekort for Finnemarka gjelder for hele Finnemarka der ikke annet er markert ved oppslag ved vannet. Innbetalingsblanketter er lagt ut i alle sportsforretninger. Fiskekort kan også kjøpes på Internett, se link nedenfor.
Les mer her:
http://www.inatur.no/infopages/01/54/31/55/Fellesfiskekort-for-Finnemarka.html
Fiskevann [Vis i kart]
Abbortjern
Askfjelltjern
Auretjern
Ballatjern
Bergdamtjern
Bikkjetjern
Bjelketjern
Borgetjern
Branestjern
Breilitjern
Butjern
Butjern
Dam Sneisa
Damheggsjø
Dammyrdammen
Damtjern
Damtjern
Damtjern
Damtjern
Damtjern f Midttjern
Damvann
De pene tjerna
Disenbroktjern
Dobletjern
Dælatjern
Eikdammen
Elgskottjern
Elgtjerna
Elgtjerna
Eriksrudtjern
Flagervann
Flåputten
Framre Laupeina
Furudammen
Gamledammen
Gampetjern
Gampetjern
Garsjø
Glitre
Goliaten
Grantjern
Grauten
Gravingen
Grunntjern
Grunnvann
Grunnvann
Grytevann
Gudbrandstjern
Guritjern
Hagatjern
Himmerikstjern
Horgensætertjern
Horntjern
Hvalsbroktjern
Hvalsdammen
Hvalsdammen
Hvalsputten
Indre Laupeina
Jøssjø
Kalvetjern
Karusstjern
Kjellertjern
Klopptjern
Kolbjørnsrudtjern
Kolbrekkvannet
Korpetjern
Kroktjern
Kroktjern
Kroktjern
Kruketjern
Kruttjern
Kutjern
Kårevannet
Lampetjern
Landfalltjern
Langheggesjø
Langtjern
Langvann
Langvann
Langvannet
Lautjern
Lelangen
Lierelva
Lille Dypingen
Lille Vrangla
Lommetjern
Lårvika
Marivannet
Maurtjern
Mellom Sneisa
Mellomdammen
Myrdammen
Nedre Damtjern
Nerdammen
Nordsneisa
Ormetjern
Ormetjern
Ormtjern
Plommetjern
Pålstjern
Rævassbjørn
Sandtjern
Sandtjern
Sandtjern
Sandungen
Sandvika
Skardtjern
Skimten
Skjærsvannet
Skogsvann
Skorpen
Småtjerna
Snøkolltjernet
Solbergvannet
Steinarvann
Steindammen
Store Bumla
Store Dypingen
Store Elgstjern
Store Nykjua
Store utgravde tjern
Store Vindsjø
Storrtjern
Størrtjern
Sulustjern
Svarteputt
Svarttjern
Svarttjern
Svarttjern
Svarttjern
Svarttjern
Svarttjern
Svarttjern
Svartvannet
Svartvannet
Svarvestolputten
Søndre Sneisa
Tretjern
Tretjern
Tverråsvannet
Tyrifjorden inkl. Holsfjorden
Urdevann
Urdtjern
Urdvannet
Vakkertjern
Vellingen
Ventjern
Verpputten
Verptjern
Vesle Bergdamtjern
Vesle Bumla
Vesle Elgstjern
Vesle Nykjua
Vesle Vindsjø
Vesledammen
Veslevannet
Veslevannet
Vrangen/Løken
Vrangla
Yttertjern
Øvre Damtjern
Øyetjern
Øytjern
Øyvannet
Årbogen
Åstjern
Åsvanna
Åsvanna
Åsvanna
Åsvanna
Åsvanna
.
© Sylling Hardcode 2008-2014